Kancelaria Notarialna w Gdańsku

Jeżeli mają Państwo pytania proszę o kontakt drogą telefoniczną, mailową

lub o skorzystanie z poniższego formularza.

Temat wiadomości:
Imię i nazwisko *:
Adres e-mail *:
Wiadomość *:
* - dane wymagane


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyloną dyrektywą 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych).


Personal data is processed in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)
2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data and repealed by Directive 95/46 / EC (general regulation on the protection
of personal data).


Godło Polski

NOTARIUSZ

Małgorzata Imach